Incinolet förbränningstoalett

Incinolet är skonsam mot miljön och fungerar utan vatten och avlopp. Urin och fekalier förbränns och blir till lukt- och bakteriefri aska.

Amerikanska Incinolet är originalet, kontinuerligt utvecklad och optimerad sedan 1959. Incinolet är en robust och mycket driftsäker förbränningstoalett, utformad för att säkerställa lång livslängd beroende på en genomtänkt konstruktion och minimalt med onödiga finesser. Tack vare den höga kvaliteten i toalettens alla delar är användning och normalt underhåll såsom tömning av askkopp mycket enkel att utföra

Toaletten är dessutom modul-uppbyggd och konstruktionen genomtänkt varför eventuellt byte av reservdelar ofta kan utföras av stugägaren själv.
Incinolet toaletten är den enda på den svenska marknaden med 5 års garanti.

Vi säljer givetvis tillbehör för drift och installation.

Klicka här för mer detaljerad information om:
- Installation och montering 
- Dokumentation för nedladdning såsom användarmanual mm
- Tekniska specifikationer 

Cinderella förbränningstoaletter 

De finns i modellerna Classic, Comfort och Gas.
Toaletterna kräver varken vatten eller avlopp och allt avfall förbränns vid en hög temperatur och kvar blir bara en liten mängd aska.

Cinderella Classic är originalmodellen som har funnits i 17 år.

Cinderella Comfort har fått sitt namn genom sitt slutna luftsystem som minimerar kallraset i toalettutrymmet. Detta bidrar till ett bättre inomhusklimat än de traditionella förbränningstoaletterna.

Cinderella Gas baserar sig på kvaliteten från Cinderella Classic men använder gasol/propan som energikälla. Det innebär att Cinderella Gas kan användas i alla områden där elektricitet saknas eller är begränsad. Det som krävs är 12 V DC som driver elektronik, fläkt och luckor.

Vi säljer givetvis också tillbehör för drift och installation till Cinderellatoaletterna. 

Klicka här för mer detaljerad information om:
- Installation och montering (instruktionsfilmer)
- Dokumentation för nedladdning såsom användarmanual mm
- Tekniska specifikationer 

Cindi family förbränningstoaletter

Förbränningstoaletten CINDI® family är det senaste tillskottet av förbrännande toalettlösningar. CINDI® family har en modern design och behöver inte mer golvyta än en vanlig WC. Den förbränner vid hög temperatur toalettavfallet och lämnar enbart en liten mängd lätthanterad aska som restprodukt. CINDI® family passar dig som är på jakt efter en toalettlösning som inte kräver vatten eller avlopp och där den enda efterhanteringen är tömning av aska.
Klicka här för mer information:
- Beskrivning
- Produktdata
- Installation
- Dokument

Vi säljer givetvis tillbehör för drift och installation.